ilona gostyńska-rymkiewicz
696 007 996
grafik@ilonadesign.pl

Każdy znak ma swoją niepowtarzalną wartość. Szczególnie w grafice użytkowej.
Wywiedziony z desygnatu, wzbogacony subiektywizmem spojrzenia twórcy
w swym ostatecznym kształcie
wiedzie odbiorcę ku trzeciemu wymiarowi.
Dostępnemu tylko jego wyobraźni.

Niekiedy jednak światy wyobraźni twórczej
i rzeczywistości łączą się w znak osobny, właściwy jedynie sztuce obrazowania inspiracji.

Zapraszam do mojej wyobraźni.

Wykonanie: Bednarek Media